04
ΑΥΓ

ΤτΕ: Σε ιστορικά χαμηλά η πιστωτική επέκταση


Νέα ιστορικά χαμηλά κατέγραψε η πιστωτική επέκταση τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε στο -1,2% από -1,1% που ήταν το Μάιο, αποτυπώνοντας την μεγάλη έλλειψη ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Ιούνιο του 2011, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν θετική στα 407 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2010: 757 εκατ.).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 666 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2010: 775 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε σε 0,2% έναντι 0,3% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούνιος 2011: -3,4%, Μάιος 2011: -3,2%, Δεκέμβριος 2010: 0,3%).

Αρνητική κατά 249 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 18 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες να σημειώσει περαιτέρω μείωση (Ιούνιος 2011: -2,5%, Μάιος 2011: -2,3%, Δεκέμβριος 2010: -1,2%).


Produced by