25
ΝΟΕ

AΔΕΔΥ: Αντίθετη με τις περικοπές στο Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων


Ως νέα επίθεση στα εισοδήματα υπαλλήλων και συνταξιούχων χαρακτηρίζουν τις προτάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων, με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΔΣ η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ και την οποία υπογράφουν ο Σπύρος Παπασπύρος πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και ο γενικός γραμματέας Ηλίας Ηλιόπουλος.

"Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ." αναφέρεται στην επιστολή, "παρά τις αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος επιμένει στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων και των παροχών προς τους ασφαλισμένους. Η Διοίκηση του Ταμείου με αφορμή την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2011 προτείνει μεταξύ άλλων:

" Την κατάργηση του μερίσματος Χριστουγέννων και Πάσχα.

" Τη μείωση του μερίσματος για τους νέους συνταξιούχους κατά 30%.

" Τη μείωση του κατώτερου μερίσματος κατά 35%.

" Τη μείωση του μερίσματος σε όλους τους συνταξιούχους κατά 10%.

Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν νέα επίθεση στα ήδη σφαγιασμένα εισοδήματα υπαλλήλων και συνταξιούχων και τους οδηγούν σε απόγνωση.

Για την κατάσταση του Μ.Τ.Π.Υ. και τα ελλείμματα που παρουσιάζει δεν έχουν καμία ευθύνη οι ασφαλισμένοι αλλά η καταλήστευση των αποθεματικών του από τις Τράπεζες και το Χρηματιστήριο , η αλλαγή της σχέσης εν ενεργεία - συνταξιούχων εξαιτίας των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και του παγώματος των προσλήψεων, η ανασφάλεια και η αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.

Αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά του Ταμείου υπάρχουν και από το μνημόνιο και τις περικοπές αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων που στερούν πόρους από το Ταμείο.

Για την κατάσταση όμως του Μ.Τ.Π.Υ. υπάρχουν και επί πλέον αιτίες που συνδέονται με την επιβάρυνση του Ταμείου για την κάλυψη εισοδηματικών κρατικών, κυβερνητικών πολιτικών (χορήγηση επιπλέον μερίσματος για την ενίσχυση συνταξιούχων κτλ) αλλά και από πολιτικές που ακολούθησε το Κράτος για "εθνικούς λόγους" έναντι άλλων χωρών (οικόπεδο Αμερικάνικης Πρεσβείας κτλ).

Είναι απαράδεκτο και προκλητικό να αρνείται το Κράτος και η Κυβέρνηση να καλύψει τα ελλείμματα του Ταμείου και να προσφεύγει στην εύκολη λύση περικοπής των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων".

Η επιστολή κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και στον Υφυπουργό κ. Φίλιππο Σαχινίδη


Produced by