20
ΔΕΚ

Τα δικαιώματα των επιβατών από την ΥΠΑ


Λόγο των εορτών και με αφορμή τη μαζική μετακίνηση εκδρομέων, αεροπορικώς, στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, η ΥΠΑ με ανακοινωση της υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες ότι έχουν δικαιώματα ισχυρώς κατοχυρωμένα από την Ε.Ε και Διεθνείς Συμβάσεις.
 
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης τους οι επιβάτες δικαιούνται χρηματική αποζημίωση, ανάπαυση, φαγητό ή και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.

Αν η εταιρεία αρνηθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Κανονισμό 261/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε εκείνοι που αδικούνται μπορούν και πρέπει να απευθύνονται στην ΥΠΑ, αρχικά στον αρμόδιο αερολιμενάρχη και, αν χρειαστεί, στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες είναι τα εξής:

• Άρνηση επιβίβασης: Τα ποσά που προβλέπονται ως αποζημίωση είναι τα εξής:

250 € για πτήσεις μικρότερες των 1500 χλμ.
400 € για πτήσεις από 1500 έως 3500 χλμ.
600 € για πτήσεις μεγαλύτερες των 3500 χλμ.

• Ακύρωση πτήσης: Επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, γεύμα, κατάλυμα και επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Αποζημίωση ή δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση.

• Μεγάλες καθυστερήσεις: Κατάλυμα, γεύμα και αν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 ώρες, δυνατότητα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

• Απώλεια ή καταστροφή αποσκευών: Δυνατότητα διεκδίκησης μέχρι 1000 SDR (1SDR=1,18€).

• Eπίσης με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, οι επιβάτες πτήσεων που φθάνουν στον τελικό  προορισμό τους με τρεις ή πλέον ώρες καθυστέρηση, δικαιούνται  πλέον κατ΄ αποκοπή αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ. Επιπλέον, με άλλη απόφαση του ΔΕΚ, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση και για τις περιπτώσεις ακύρωσης  ή καθυστέρησης πτήσης λόγω τεχνικών λόγων, καθόσον οι τεχνικοί λόγοι που συνδέονται με την κανονική άσκηση δραστηριότητας του  αερομεταφορέα, δεν ανήκουν στις έκτακτες περιστάσεις.
Produced by