04
ΙΑΝ

ΟΣΕΕ: Επιλογή γιατρών στα βιβλιάρια ασθενείας


Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, μπορούν να διατηρήσουν στα βιβλιάρια ασθενείας για το 2011 τους ίδιους γιατρούς ή θεραπευτές που είχαν επιλέξει και το 2010, εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι και χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώρηση των ιατρών στο βιβλιάριο ασθενείας τους.

Νέες καταχωρήσεις γιατρών για το 2011, μπορούν να κάνουν οι νέοι ασφαλισμένοι, οι ασφαλισμένοι που απέκτησαν ταμειακή ενημερότητα για το έτος 2011και όσοι επιθυμούν αλλαγή θεραπευτών ιατρών ή την προσθήκη νέων, από τους προσληφθέντες για το έτος 2011.
 
Produced by