04
ΙΑΝ

ΟΠΑΠ ΑΕ: Κινητοποιήσεις πρακτορείων στις 7 και 8 Ιανουαρίου


 Σε απεργία προχωρούν τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ, μετά από σχετική απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, στις 7 και 8 Ιανουαρίου, ενώ προαναγγέλλουν και άλλες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να αποφασίσουν την επίλυση των προβλήματος τους.

Στα αιτήματα των πρακτορείων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων από τους πράκτορες, η αποκλειστική διάθεση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσα από τα πρακτορεία, η άμεση ανανέωση και βελτίωση των υφισταμένων παιχνιδιών, με ανταγωνιστικούς όρους, η άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ της ΟΠΑΠ ΑΕ, για επιστροφή των τόκων του εγγυητικού κεφαλαίου καθώς και η άμεση υλοποίηση της δέσμευσης για ασφαλιστική κάλυψη των πρακτορείων.Produced by