10
ΙΑΝ

«Βέτο» ΥπΑΑΤ στο «μεταλλαγμένο» καλαμπόκι ΜΟΝ810


Την εμπορία όλων των σπόρων σποράς από υβρίδια καλαμποκιού τα οποία φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810 και είναι εγγεγραμμένα στον κοινοτικό κατάλογο καλλιεργούμενων γεωργικών ειδών, απαγορεύει με υπουργική απόφαση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφαρμόζοντας την πάγια πολιτική .

Προκειμένου να απαγορευτούν και τα νέα υβρίδια που ενεγράφησαν πρόσφατα στον κοινοτικό κατάλογο, εκδόθηκε τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, η οποία περιλαμβάνει και αυτά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το Εθνικό μέτρο για την απαγόρευση εμπορίας σπόρων στη χώρα μας, τα υβρίδια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού στο σύνολό τους ανέρχονται σε 151 και γνωστοποιήθηκαν από 17-12-2010 στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Produced by