20
ΙΑΝ

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα για τα ολοήμερα σχολεία


Το πιλοτικό πρόγραμμα για τα 800 ολοήμερα σχολεία με 204.206 μαθητές παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Στόχος του νέου σχολείου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η υιοθέτηση νέων πιο σύγχρονων μορφών διδασκαλίας, η προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων και ο επαναπροσδιορισμός της φιλοσοφίας του αναλυτικού προγράμματος με επίκεντρο το μαθητή και όχι την ύλη.

Κάποιες από τις βασικότερες αλλαγές είναι η εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στις α΄ και β΄ τάξεις, της διδασκαλίας των αγγλικών στις α΄ και β΄ τάξεις, η εισαγωγή των Τεχνολογιών για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις, κλπ. ΑύξΠαράλληλα, η μια ώρα των μαθηματικών στις α΄ και β΄ τάξεις αυξήθηκε όπως και οι ώρες του μαθήματος φυσικής αγωγής, σε συνδυασμό με την προσθήκη μίας διδακτικής ώρας για διδασκαλία χορού.

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται και οι ώρες διδασκαλίας αυξάνονται κατά δέκα στις α΄ και β΄ τάξεις, κατά πέντε στις γ΄ και δ΄ και κατά τρείς στις ε΄ και στ΄. Η αύξηση των διδακτικών ωρών δεν αποτελεί όμως πρόσθετο βάρος, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να συμμετέχουν σε ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται ο περιορισμός και, στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσοτέρων απογευματινών δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείων, όπως τα φροντιστήρια. Επιδιώκεται, επίσης, η μείωση της ταλαιπωρίας των παιδιών και των εξόδων των γονέων, αφού η διδασκαλία της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, θα οδηγήσει σταδιακά σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο.


Ως παράδειγμα τέθηκε το δημοτικό σχολείο Θέρμης, το οποίο έχει πλήρη εξοπλισμό, δηλαδή κάθε αίθουσα έχει υπολογιστή, τηλεόραση, βίντεο, έξι αίθουσες έχουν προβολέα με διακρατικούς πίνακες, ενώ επίσης υπάρχουν θέατρο 136 θέσεων, πολύωρος, βιβλιοθήκη, κουζίνα, εστιατόριο, αίθουσα φυσικής, χημείας με ξεχωριστό παρασκευαστήριο, αίθουσα εικαστικών κλπ.

Η ε΄ τάξη του σχολείου συμμετέχει σε μορφωτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και η στ΄ στη Βουλή. Όλες οι τάξεις επισκέπτονται και παρακολουθούν μονοήμερα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ.
Produced by