20
ΙΑΝ

ΕΟΦ: "Μπλόκο" στις παράλληλες εξαγωγές φαρμάκωνπου παρουσιάζουν ελλείψεις


Στην απαγόρευση των παραλλήλων εξαγωγών φαρμάκων που παρουσιάζουν ελλείψεις, για όσο διάστημα απαιτείται θα προχωρήσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ειδικότερα, όλα τα φαρμακεία της χώρας θα αποκτήσουν ένα ειδικό έντυπο καταγραφής των ελλείψεων, το οποίο θα αποστέλλουν στον ΕΟΦ καταγράφοντας όποιο συνταγογραφούμενο φάρμακο παρουσιάζεται έλλειψη για περισσότερο από πέντε μέρες.

Μετά από αυτές τις αναφορές, θα ακολουθούν έλεγχοι προς την προμηθεύτρια εταιρία και τις φαρμακαποθήκες και εάν διαπιστωθεί ότι εξάγονται με παράλληλες εξαγωγές, ο ΕΟΦ θα προβαίνει σε απαγόρευση εξαγωγών για όσο διάστημα απαιτείται.


Εάν οι εταιρίες και οι φαρμακαποθήκες δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια της αγοράς, τόσο στα φάρμακα της απαγόρευσης όσο και στα υπόλοιπα, παρά τις υποδείξεις του ΕΟΦ, θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τα φάρμακα που παρουσιάζονται ελλείψεις, οι φαρμακαποθήκες θα κοινοποιούν στον ΕΟΦ τα αποθέματά τους, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς ενημέρωση των φαρμακείων.

Ο ΕΟΦ θα ενημερώσει για τις ελλείψεις την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εάν χρειαστεί θα παραπέμψει τις υπόλογες εταιρίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τέλος ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή της ταινίας γνησιότητας σε όλο το φάσμα της διακίνησης του φαρμάκου ώστε να μπορεί, εντός του 2011, να έχει μία αξιόπιστη και συνεχή αξιολόγηση της αγοράς του φαρμάκου.
Produced by