31
ΙΑΝ

Μεταφορά 37 πρώην υπαλλήλων της "Ολυμπιακής" στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Καταναλωτή


Μεταφέρθηκαν 37 πρώην υπάλληλοι των εταιριών "Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.", "Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε." και "Ολυμπιακή Αεροπλοϊα Α.Ε." με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη γενική γραμματεία Εμπορίου-Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Ε. Ρέππας και ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοϊδης, από την μετάταξη ''προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 235.000 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.312.000 ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ε.Φ. 35-140, ΚΑΕ ομάδος 0200)''.

Οι θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του κάθε μεταφερομένου.

Produced by