31
ΙΑΝ

Πολιτική πρωτοβουλία ζητά ο Σύλλογος ζημιωθέντων των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value


Την ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στο νόμο και να βρεθεί ανάδοχη εταιρία ζητά από τον πρωθυπουργό ο Σύλλογος ζημιωθέντων των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι ζητούν να βρεθεί το συντομότερο ανάδοχη εταιρία για το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΙΣ. Σε άλλη περίπτωση όλο το κόστος θα περάσει στο κράτος καθώς όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση το ελληνικό κράτος θα αναγκαστεί να αποζημιώσει εντόκως τους ασφαλισμένους. Για αυτό ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ώστε να υπάρξει αναδοχή.

Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος ζητούν να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα με σαφή χρονικό ορίζοντα για την εκκαθάριση ώστε τελικά να βρεθεί μια λύση
Produced by