02
ΦΕΒ

Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης


Συνεδριάζει σήμερα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, υπό την προεδρία του καθηγητή, Αλέξανδρου Λυκουργιώτη. Η σημερινή συνεδρίαση αφορά θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης:

* Τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής δομής των Ιδρυμάτων:

* Σχέση σχολής- τμήματος

* Εισαγωγή του φοιτητή στο 1ο έτος στη σχολή και όχι στο τμήμα

* Ίδρυση σχολών μεταπτυχιακών σπουδών

* Ζητήματα επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων

* Διεθνοποίηση των εκλεκτορικών σωμάτων

* Τόνωση της αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων για εσωτερικά ζητήματα

* Μεταβολή των εκπαιδευτικών βαθμίδων

Produced by