02
ΦΕΒ

Παράνομες οι διαφημιστικές πινακίδες στα πρατήρια υγρών καυσίμων


Οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, δεν είναι νόμιμες σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών,  που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος και απέστειλε προς όλους τους δήμους της χώρας.

 Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα, με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση».

Κατά συνέπεια τυχόν πινακίδες πέραν των πινακίδων σήματος-τιμών (που πρέπει να τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου για την ενημέρωση των καταναλωτών) για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθμού είτε επί του πεζοδρομίου, υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης και απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης αδείας.

Σημειώνεται δε, ότι «για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας επί του πεζοδρομίου, απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου του σχετικού τέλους.
Produced by