04
ΦΕΒ

ΥπΑΑΤ : Προωθεί τα ελληνικά κρασιά σε αγορές τρίτων χωρών


Ημερίδα ενημέρωσης για το ειδικό μέτρο στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής αγοράς και του Εθνικού Φακέλου Στήριξης, πραγματοποίησε την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά τη χρονική περίοδο 2010-2013, με συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές τρίτων χωρών, όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία , κ.ά. καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς και το 20% από την ιδία συμμετοχή των δικαιούχων. Ειδικά για τα προγράμματα της ΕΔΟΑΟ (Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου) και του ΟΠΕ (Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου), που πραγματοποιούν την «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, η εθνική στήριξη ανέρχεται στο 50% της επιλέξιμης δαπάνης και η συμμετοχή τους στο συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου στο 25%.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν στοιχεία αξιολόγησης της πορείας του μέτρου, το οποίο κατά το 1ο έτος εφαρμογής παρουσίασε απορρόφηση 85% περίπου, επισημάνσεις για βέλτιστη υλοποίησή του και αναπτύχθηκαν οι πρωτοβουλίες του ΥπΑΑΤ και της ΕΔΟΑΟ για την αποτελεσματικότερη περαιτέρω εφαρμογή του μέτρου. Ήδη από το πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου, παρουσιάστηκαν θετικά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού κρασιού, με το άνοιγμα νέων αγορών και επανατοποθέτηση του ελληνικού κρασιού σε παραδοσιακές αγορές. Επίσης, σημαντικά είναι τα πρώτα μηνύματα για την αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου των οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι των φορέων του Αμπελοοινικού Τομέα, όπως ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ο ΟΠΕ, Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές Οινοποιητικές Επιχειρήσεις, καθώς και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Produced by