04
ΦΕΒ

Συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ στον αγροτικό τομέα


Οι υπουργοί Γεωργίας της Ελλάδας, κ. Κώστας Σκανδαλίδης και του Ισραήλ, κα Orit Noked, κατέληξαν να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία στο γεωργικό τομέα, με σειρά από δράσεις και προγράμματα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Κατά την πρόσφατη επίσημη τριήμερη επίσκεψη του κ. Σκανδαλίδη στο Ισραήλ, οι δύο υπουργοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γεωργική συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί κατά την κοινή συνεδρίαση των δύο Κυβερνήσεων, που προγραμματίζεται για τον επόμενο Απρίλιο-Μάιο.

Από τα βασικότερα ζητήματα που θα συμπεριλάβει η συμφωνία είναι:

- Η δημιουργία πρότυπου διαμετακομιστικού σταθμού αγροτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή που συγκεντρώνει όχι μόνο παραγωγικό ενδιαφέρον αλλά και αποτελούσε παραδοσιακά εμπορικό και εξαγωγικό κέντρο για την ελληνική γεωργία. Πρόκειται για την προώθηση μιας ριζικής αλλαγής στις πρακτικές διακίνησης των προϊόντων, με βάση την υπευθυνότητα των εμπλεκόμενων (κράτος, παραγωγή και αγοραστές), την ιχνηλασιμότητα και την εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων, τις λογικές των συμβολαιακών σχέσεων και εν τέλει μια μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία προς όφελος των γεωργών.

- Η συνεργασία στην εφαρμοσμένη έρευνα, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις των αγορών, που θα δίνει αποτελέσματα πρακτικά και εφαρμόσιμα από τους γεωργούς ώστε να αναβαθμιστούν τα προϊόντα και να εξασφαλίζεται καλύτερη και οικονομικότερη διαχείριση των πόρων, με στόχο πάντα μια πιο αποδοτική και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.

- Η συνεργασία στη διαχείριση των νερών, όπου τόσο το Ισραήλ όσο και η Ελλάδα έχουν σημαντική εμπειρία αντιμετωπίζοντας με βιώσιμους τρόπους τα κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τους περιορισμούς, ποσοτικά και ποιοτικά, των νερών για άρδευση.

- Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, όπου η Ελλάδα διαθέτει πλούσια εμπειρία και το Ισραήλ έχει αναπτύξει έρευνα σε θέματα βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας.

- Η συνεργασία σε θέματα πιστοποιημένης παραγωγής και βιολογικής γεωργίας, όχι μόνο ως προς τις παραγωγικές τεχνικές και τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, αλλά και σε θέματα ιχνηλασιμότητας, προώθησης και εμπορίας των πιστοποιημένων προϊόντων.

Όπως δήλωσε ο κ. Σκανδαλίδης: «στόχος μας είναι να δημιουργηθούν απευθείας συνεργασίες μεταξύ παραγωγών και συνεταιρισμών των δύο χωρών. Επιδιώκουμε να δώσουμε ώθηση σε μια καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και διεξόδους των προϊόντων μας σε εμπορικά δίκτυα, με αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών».
Produced by