08
ΦΕΒ

Κυκλοφοριακές τροποποιήσεις στη Λ. Βουλιαγμένης


Κυκλοφοριακές τροποποιήσεις επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης από σήμερα έως και για δυο μήνες, θα ισχύσουν, λόγω εργασιών αποκατάστασης της κυκλοφορίας στο φρέαρ «Αγίου Βασιλείου», ανακοίνωσε η Αττικό Μετρό .

Ειδικότερα, θα υπάρξει :

•Περιορισμός των λωρίδων της Λ. Βουλιαγμένης από τρεις σε δύο , με κατάληψη της δεξιάς λωρίδας, σε μήκος 150 μέτρων εκατέρωθεν της συμβολής της με την οδό Αγίου Βασιλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

•Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος του παράπλευρου της Λ. Βουλιαγμένης στα 4 μέτρα περίπου, με κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος παρά το κράσπεδο της διαχωριστικής νησίδας με το κυρίως ρεύμα της Λ. Βουλιαγμένης, σε μήκος 150 μέτρων εκατέρωθεν της συμβολής της με την οδό Αγ. Βασιλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

•Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε πενήντα (50) χλμ./ώρα στη Λ. Βουλιαγμένης, σε μήκος 250 μέτρων εκατέρωθεν της συμβολής της με την οδό Αγ. Βασιλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.


Produced by