10
ΦΕΒ

Ανεκμετάλλευτη πηγή ανάπτυξης για την Ελλάδα ο Πολιτισμός


Πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες επιβεβαιώνουν ότι οι βιομηχανίες αυτές απασχολούν περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ε.Ε. και η συμβολή τους στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2,6%, ενώ προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από απάντηση του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Παπανικολάου.

Με την πρωτοβουλία-φάρο «Ευρώπη 2020: Μια Ένωση της καινοτομίας», αναγνωρίζεται ότι οι τομείς του Πολιτισμού και της Καινοτομίας αντιπροσωπεύουν σημαντική πηγή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας και επομένως θα πρέπει να ελευθερωθεί πλήρως το δυναμικό τους. Εξάλλου, το Συμβούλιο επισήμανε ότι οι στρατηγικές και τα μέτρα που θα πρέπει να εκπονηθούν για τις βιομηχανίες πολιτισμού σε επίπεδο Ε.Ε., οφείλουν να λάβουν υπόψη τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι συνιστούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του τομέα.

Ο κ. Παπανικολάου, από την πλευρά του, τόνισε ότι η άμεση συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο ΑΕΠ συνοδεύεται με σημαντικά οφέλη σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και απευθυνόμενος προς το Συμβούλιο ζήτησε να πληροφορηθεί την οικονομική αξία των συγκεκριμένων βιομηχανιών. Στην απάντησή του το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την μεγάλη οικονομική σημασία του συγκεκριμένου τομέα στις εθνικές οικονομίες και σημείωσε πως η Eurostat εκπονεί αυτή την περίοδο λεπτομερέστερες και εναρμονισμένες στατιστικές μέσω του προγράμματος «EHS-Net Πολιτισμός», προκειμένου να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η οικονομική αξία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος «EHS-Net Πολιτισμός» προβλέπεται να δημοσιευθούν στο τέλος του 2011.

Σε δήλωσή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής σχολίασε: «Την ώρα που η χώρα αναζητεί αναπτυξιακή διέξοδο, την ώρα που η Ευρώπη επενδύει στον πολιτισμό, η συνεισφορά του συγκεκριμένου κλάδου στο ελληνικό ΑΕΠ κινείται σήμερα χαμηλότερα από το 2% (…) Είναι λυπηρό τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έναντι των εταίρων της να μην υπολογίζονται ως δυνητικές πηγές καινοτομίας και ανάπτυξης, να μην υποστηρίζονται επαρκώς, ώστε να ξεδιπλώσουν τη δυναμική τους».
Produced by