22
ΦΕΒ

«Στροφή των νέων στην αγροτική παραγωγή»


Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης , Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, σχετικά με τους νέους που στρέφονται προς την αγροτική παραγωγή.

Οι βουλευτές ρωτούν:

«Η κρίση αλλά και η τεράστια ανεργία φαίνεται ότι οδηγούν νέους κυρίως ανθρώπους, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, με μεταπτυχιακούς τίτλους στην αναζήτηση νέων ευκαιριών στην πρωτογενή παραγωγή και κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες.

Η άκρως ελπιδοφόρα αυτή εξέλιξη όμως πραγματοποιείται απρογραμμάτιστα και ασυντόνιστα με παντελή απουσία δομών και θεσμών υποδοχής και διαχείρισής της.

Επειδή, κατά τα φαινόμενα η τάση ποιοτικής αναδιάρθρωσης του αγροτικού πληθυσμού θα συνεχίσει εντεινόμενη και για τα επόμενα χρόνια

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι ακριβώς τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των νέων ατόμων που εντάσσονται στην πρωτογενή παραγωγή και ποια είναι η εκτίμησή σας για την εξέλιξη του φαινομένου κατά τα επόμενα χρόνια;

2) Τι θεσμικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνετε, ούτως ώστε η κοινωνική και παραγωγική αυτή αναδιάρθρωση να συμβάλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και στην εισοδηματική βιωσιμότητα όσων νέων εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα;». Κατά 8% ή 60.000 άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, αυξήθηκε σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, ο αγροτικός πληθυσμός κατά το 2010.
Produced by