25
ΦΕΒ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους αγρότες από ΥπΕΑ και «ΔΗΜΗΤΡΑ»


Τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού παρέχει σε όσους οπλίτες θητείας το επιθυμούν το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκινάει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση και θα συμμετάσχουν σε αυτό τριάντα (30) οπλίτες θητείας.

Ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ένα εποπτευόμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΝΠΙΔ, το οποίο ασχολείται κυρίως με την πιστοποιημένη εκπαίδευση νέων αγροτών.
Produced by