09
ΜΑΡ

ΚΥΣΕΑ: Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων


Στις τοποθετήσεις των αντιστρατήγων, αντιναυάρχων, αντιπτεράρχων και υποπτεράρχων, σύμφωνα με τη νέα δομή διοίκησης και τη νέα δομή δυνάμεων προχώρησε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.

Η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος

Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευσινιώτης

Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Βασίλειος Κλόκοζας

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC-7: Αντιπτέραρχος Αντώνιος Τσαντηράκης (έως σήμερα Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης),

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Παναγιώτης Ευσταθίου (έως σήμερα Επιτελάρχης Επιτελείου ΓΕΕΘΑ),

Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Ζιαζιάς (προαχθείς),

Διοικητής Β' Σώματος Στρατού: Αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης (παραμένει),

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Νακόπουλος (έως σήμερα Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού/NDC-GR),

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Γεώργιος Σκιαδάς (έως σήμερα Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων),

Διοικητής Γ΄Σώματος Στρατού/NDC-GR : Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κωσταράκος (προαχθείς),

Διοικητής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Ιωάννης Ζάρρας (παραμένει),

Διοικητής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Δημήτριος Αγγελούδης (έως σήμερα Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού),

Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού: Αντιστράτηγος Παναγιώτης Τσολακίδης (έως σήμερα Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ),

Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Γεώργιος Σεφερλής (προαχθείς),

Β' Υπαρχηγός ΓΕΣ και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού: Αντιστράτηγος Δημήτριος Λυμπέρης (παραμένει),

Διοικητής Σχολής Εθνικής Άμυνας: Αντιπτέραρχος Ηλίας Βενέτης (έως σήμερα Επιτελάρχης Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ),

Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης: Υποπτέραρχος Φώτιος Κρεβάικας (έως σήμερα Υπαρχηγός Τακτικής Αεροπορίας),

Διοικητής Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού: Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Αγιατζίδης (προαχθείς-Κατείχε την ίδια θέση ως Υποναύαρχος),

Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος Αχιλλέας Λέλλας (προαχθείς-Κατείχε την ίδια θέση ως Υποπτέραρχος),

Σύμφωνα με τη νέα δομή διοίκησης και τη νέα δομή δυνάμεων καθώς και το ν.3883/10:

Καταργούνται οι δύο θέσεις Υπαρχηγών ΓΕΕΘΑ - Υπαρχηγού Επιτελείου και Υπαρχηγού Στρατηγείου- και προβλέπονται πλέον μία θέση Υπαρχηγού και μία θέση Επιτελάρχη,

Καταργούνται δύο θέσεις Αντιστρατήγων:

-Του Διοικητή του Α' Σώματος Στρατού που διατηρεί μεν την ιστορική σημασία του αλλά μεταπίπτει σε επίπεδο μεραρχίας και

-Του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, αρμοδιότητα που περιλαμβάνεται στα καθήκοντα του Β Υπαρχηγού ΓΕΣ,

Στο Πολεμικό Ναυτικό πέραν του Αρχηγού ΓΕΝ, διατηρούνται δύο θέσεις Αντιναυάρχων Μαχίμων και μία θέση Αντιναυάρχου Μηχανικού, και

Στην Πολεμική Αεροπορία πέραν του Αρχηγού ΓΕΑ διατηρούνται δύο θέσεις Αντιπτεράρχων Ιπταμένων και μία θέση Αντιπτεράρχου Μηχανικού.

Produced by