10
ΜΑΡ

Απομακρύνθηκε η διοίκηση της ΥΠΑ


Απομακρύνθηκε η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς το υπουργείο δεν ανανεώνει το διορισμό τους ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των στοιχείων των ενδιαφερόμενων για την κάλυψη των θέσεων διοικητή και δυο θέσεων υποδιοικητών, βάσει της προκήρυξης πρόσληψης που δημοσιοποίησε πριν λίγες ημέρες.

Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της ΥΠΑ διορίζονται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η παραμονή της σημερινής διοίκησης σχετίζεται με την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών που δεν επέτρεπαν την απομάκρυνσή της.

Η νέα διοίκηση έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές εκκρεμότητες όπως η προετοιμασία των νέων διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές και την ανάπτυξη των 40 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μέσω ΣΔΙΤ, η εποπτεία της απελευθέρωσης της Επίγειας Εξυπηρέτησης στα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και η διαχείριση του μεγάλου αριθμού των πρώην εργαζομένων στην Ολυμπιακή, που εντάχθηκαν στο εργατικό δυναμικό της ΥΠΑ.

Να επισημάνουμε ότι ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προΐσταται των Υπηρεσιών της και διευθύνει τη λειτουργία τους. Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και μέτρα, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους και τους Κανονισμούς της.

Produced by