23
ΜΑΡ

OΛΠ: Προμήθεια 4 ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ


Την προμήθεια τεσσάρων ανυψωτικών μηχανημάτων ΟΣΜΕ, (Όχημα Στοιβασίας Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων που ζυγίζει περίπου 15 τόνους) για τις ανάγκες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα Ι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το ΔΣ ενέκρινε την τεχνική προσφορά. Στο διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις ενδιαφερόμενοι οίκοι: α) NOEL MOBILE SYSTEMS GMBH (βαθμολογία 111,09), β) CONECRANES HEAVY LIFTING GMBH (βαθμολογία 110,76) και CARGOTEC FINLAND OY (βαθμολογία 107,73). Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Produced by