24
ΜΑΡ

ΥΠΕΣ: Ζητά την κατάργηση των ετήσιων ισολογισμών


Tην κατάργηση της δημοσίευσης των ετήσιων ισολογισμών με νομοθετική ρύθμιση ζητά με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης η ΠΕΔΜΕΔΕ, προτείνοντας να δημοσιεύεται ο ισολογισμός ηλεκτρονικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα εκάστης εταιρείας λόγω αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στην έντονη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες και δη οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται να διατηρούν κάποιες διατυπώσεις δημοσιότητας προκειμένου να προστατεύονται οι καλόπιστοι τρίτοι και οι συναλλασσόμενοι. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο, δηλαδή ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα διαθέσεως και τα αποτελέσματα χρήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία πολιτική εφημερίδα.
Produced by