04
ΑΠΡ

Νόμιμη η απεργία στα ΕΛΠΕ


Δεν συντρέχουν λόγοι χαρακτηρισμού της απεργίας των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια ως παράνομης και καταχρηστικής, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγε η διοίκηση της εταιρίας.
Produced by