05
ΙΟΥΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: Η φιλική προσέγγιση προς το Ισραήλ απέφερε οφέλη για την Ελλάδα


«Η ενδημική ελληνική γραφειοκρατία και η πρόσφατη οικονομική αβεβαιότητα αποτελούν τροχοπέδη για αναπτυξιακές ή επενδυτικές προσπάθειες» στην Ελλάδα, εκτιμά ο πρόεδρος του Ελληνο-ισραηλινού Επιμελητήριου, ο οποίος πάντως σημειώνει ότι «μια περισσότερο φιλική προσέγγιση προς το Ισραήλ απέφερε οφέλη και για τα δύο κράτη, αλλά κυρίως για την Ελλάδα» και εκφράζει την ευχή «αυτό να συνεχίσει και ν’ αναπτύσσεται, γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από κάθε καλή προσπάθεια».

 ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

(arampatzi@xrimaonline.gr)

Υπάρχει ισραηλινό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα; Που συναντούν εμπόδια και γιατί δεν προχωρούν;

Από τη σύσταση του κράτους του Ισραήλ υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για σύναψη οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Η Ελλάδα, ακόμη και προ της ένταξής της στην Ε.Ε., υπήρξε κατά κάποιο τρόπο η πόρτα του Ισραήλ για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τα κράτη του πρώην Σοβιετικού μπλοκ και σε πολλές περιπτώσεις η «πρώτη» προσπάθεια των Ισραηλινών εταιρειών στην οικονομική εξωστρέφεια τους. Οι δράσεις αυτές για μία περίοδο –σχετικά μακρά– είχαν περιοριστεί σημαντικά, λόγω της αντιπαράθεσης Ισραήλ - Αραβικών Κρατών και της πολιτικής που επελέγη από τις τότε κυβερνήσεις της Ελλάδας. Η τελευταία παρατηρούμενη σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών έδωσε σημαντική ώθηση στην αναθέρμανση των οικονομικών συναλλαγών. Προβληματική είναι βέβαια –και δεν λέω κάτι νέο εδώ– η ενδημική ελληνική γραφειοκρατία και η πρόσφατη οικονομική αβεβαιότητα, που όπως σε κάθε άλλο τομέα, αποτελούν τροχοπέδη για αναπτυξιακές ή επενδυτικές προσπάθειες και στην περίπτωση του Ισραήλ.

Ποιοί είναι οι τομείς επενδύσεων όπου το ενδιαφέρον είναι αυξημένο;

Το κράτος του Ισραήλ, όπως είναι γνωστό, ιδρύθηκε το 1948. Έτσι περιέλαβε σε όλες τις πρακτικές του τις πιο σύγχρονες μεθόδους, που με επιτυχία ενσωμάτωσε στη γεωργία, στην υδατική διαχείριση, στην ενέργεια. Έτσι, παραδοσιακά υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και συνεργασία για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα-φυτοπροστασία, θρέψη, νέες τεχνικές και την διαχείριση υδατικών πόρων. Επίσης, συνεργασίες σε υλικά δόμησης, τρόφιμα, προϊόντα μεταλλουργίας, υπηρεσίες αναπτύσσονταν σταθερά. Με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκαν νέες προοπτικές σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ιατρικών μηχανημάτων και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί ο τουρισμός , που αυξάνεται αλματωδώς και το 2012 ελπίζουμε βάσιμα, να υποδεχτούμε περί τις 500.000 άτομα από το Ισραήλ! Τέλος, υπάρχει σημαντική προοπτική στον ενεργειακό τομέα, με την Ιερουσαλήμ να έχει παγιώσει την θέση της στην εκμετάλλευση μίας από τις μεγαλύτερες παγκόσμια, πηγής φυσικού αερίου και την Ελλάδα να αποτελεί την πλεονεκτικότερη πύλη της ενεργειακής εισόδου του Ισραήλ προς την Ε.Ε.

Ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνοϊσραηλινού Επιμελητηρίου;

Το Επιμελητήριό μας προσπαθεί στο πεδίο προσέγγισης ιδιωτών ή εταιρειών, ερευνητικών κέντρων, Πανεπιστημίων και βέβαια κυβερνητικών φορέων, να ενημερώσει, να κάμψει εμπόδια, να δημιουργήσει προοπτικές συνεργασιών και επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι έχουμε προσφέρει και προσφέρουμε σημαντικά στην διμερή ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος, με δημοσιεύσεις, οργάνωση επιχειρηματικών επισκέψεων, συνεδρίων και πολιτικών επαφών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ημερίδες που πραγματοποιήσαμε για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, με εμπειρογνώμονες που προσκαλέσαμε από το Ισραήλ.

Επίσης σημαντική είναι και η συμβολή μας στην προσέγγιση πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας μας, με αντίστοιχα του Ισραήλ για την από κοινού προώθηση προγραμμάτων οικονομικής αξιοποίησης εφευρέσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας υπό την αιγίδα της Ε.Ε. Στις αμέσως επόμενες προσπάθειές μας θα είναι και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση της ελληνικής γεωργικής παραγωγής, η οποία έχει προ πολλού χάσει τον δρόμο των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, λόγω έλλειψης υποδομών, σχεδιασμού και συντονισμένων και μακροχρόνιων προσπαθειών. Άμεσα διοργανώνουμε επίσκεψη στην AGRITECH στο Tel-Aviv, στην οποία παρουσιάζονται ανά διετία τα τελευταία επιτεύγματα στον γεωργικό τομέα.

Οι σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ είναι σε καλό σημείο και υπάρχουν πολλοί τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, οι αποκρατικοποιήσεις και οι εισαγωγές κυρίως αγροτικών προϊόντων. Λέγεται πως θα μπορούσαν να είναι πιο ανεπτυγμένες οι σχέσεις των δύο κρατών σε αυτούς τους τομείς. Τί προοπτικές υπάρχουν;

Από τη δική μας θέση διαπιστώσαμε ότι μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική και μια περισσότερο φιλική προσέγγιση προς το Ισραήλ απέφερε οφέλη και για τα δυο κράτη, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Αυτό ελπίζουμε να συνεχίσει και ν’ αναπτύσσεται, γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από κάθε καλή προσπάθεια τώρα, περισσότερο από ποτέ, κυρίως στους πρωτογενείς τομείς, όπως η γεωργία ή τους συναλλαγματοφόρους, όπως ο τουρισμός.

 

 

 

Produced by