08
ΙΟΥΝ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές


«Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δημιουργεί νέα δεδομένα και επιφέρει αλλαγές (…) γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει (…) να σχεδιάζουν κινήσεις για μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά του αύριο», τονίζει στο ΧΡΗΜΑ plus ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης. Επισημαίνει, δε, ότι «η στροφή του καταναλωτή στις τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά προϊόντα είναι αυτονόητα συμφέρουσα για όλους μας».

 

ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

(arampatzi@xrimaonline.gr)

 

Η πραγματική οικονομία συρρικνώνεται. Ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις για την αναθέρμανσή της;

Η επόμενη μέρα, προκειμένου να είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, θα πρέπει να στηριχθεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στις επενδύσεις στις υποδομές, την έρευνα και την πράσινη ανάπτυξη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις απαιτείται ένα στοιχειωδώς υγιές πλαίσιο για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να «ανασάνει». Θα πρέπει να σταματήσει η πολυνομία και η γραφειοκρατία, οι οποίες συνεχίζουν να πνίγουν την επιχειρηματικότητα. Η αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής και η σταθεροποίησή της είναι εκ των ων ουκ άνευ. Όμως και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δημιουργεί νέα δεδομένα και επιφέρει αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον , στη συμπεριφορά των καταναλωτών, στους όρους του ανταγωνισμού. Γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να διακρίνουν τις αλλαγές και να σχεδιάζουν κινήσεις για μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά του αύριο.

 

Ποιες δράσεις έχει αναλάβει το Επιμελητήριο για την προώθηση προϊόντων της περιοχής; Πώς μπορούν να συμβάλλουν τα κατά τόπους Επιμελητήρια να αντιστραφεί το οικονομικό κλίμα;

Η στροφή του καταναλωτή στις τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά προϊόντα είναι αυτονόητα συμφέρουσα για όλους μας. Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου αυτό ακριβώς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε: Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που θα μπορεί να αναδείξει όχι μόνο πρωτοβουλίες για την τοπική αγορά, αλλά να δημιουργήσει ένα πραγματικό ρεύμα αυτοκατανάλωσης των ντόπιων προϊόντων. Η στήριξη της τοπικής διάθεσης των προϊόντων με ενίσχυση των δομών που προωθούν τα τοπικά δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών και διευκόλυνση των τοπικών προϊόντων να βρουν το δρόμο τους στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Ενδεικτικές δράσεις για το άμεσο μέλλον είναι: δράσεις προώθησης τοπικών προϊόντων στην τοπική αγορά με στόχο την επίλυση του προβλήματος της εισαγόμενης δυναμικής, η συμμετοχή σε εκθέσεις με τα τοπικά προϊόντα, η συνεργατική επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία νέων clusters και υποστήριξη των υφιστάμενων κ.λπ.

 

Συνεργάζεστε με άλλα Επιμελητήρια ή το κράτος;

Η δικτύωση και η συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιχειρηματικής δράσης, κι έτσι η σύναψη συνεργασιών είναι για εμάς αυτονόητος στόχος. Υπάρχει αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Κρήτης, με τα οποία έχουμε κοινές θέσεις και αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις σε θέματα όπως η συμμετοχή στις εταιρείες Τουρισμού Κρήτης και Αγροδιατροφική Σύμπραξη, η πιστοποίηση προϊόντων «Κρητικά χέρια» κ.ά. Ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε και με τα επιμελητήρια της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και με άλλα Επιμελήτρια της Κρήτης (Τεχνικό, ΓΕΩΤΕΕ κ.λπ.) και συμμετέχουμε σε διάφορα διεθνή σχήματα και δίκτυα συνεργασιών. Η συνεργασία με το κράτος είναι επίσης δεδομένη μιας και το Επιμελητήριο είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας.

 

Με δεδομένο ότι η τοπική οικονομία είναι άρρηκτα δεμένη με τον τουρισμό, ο οποίος γενικά προβλέπεται πως θα ακολουθήσει πτωτική πορεία φέτος, πώς θα αντιμετωπίσουν οι έμποροι τις συνέπειες;

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Νομό Ηρακλείου. Παρά τον οριακά θετικό απολογισμό της περσινής χρονιάς για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, το 2012 προδιαγράφεται ως εξαιρετικά αβέβαιη χρονιά, με μείωση της εγχώριας τουριστικής κίνησης. Για να αποτρέψουμε μια τέτοια ανεπιθύμητη έκβαση πρέπει να προβούμε άμεσα και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών πολιτικών, οι οποίες θα βοηθήσουν την τουριστική οικονομία του τόπου μας. Ο επαναπροσδιορισμός και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος είναι απαραίτητα ώστε να υπάρξει ουσιαστική επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες, πρέπει επίσης αυτόνομα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να γίνουν ανταγωνιστικότεροι, αλλά και ποιοτικότεροι.

 

 

Produced by