04
ΙΟΥΛ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανείων


Την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, στο σύνολό τους, δανείων, ύψους 525 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή τριών τραπεζών και με μεσοσταθμικό επιτόκιο 8,9%, ανακοίνωσε η ΔΕΗ ΑΕ, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Σημειώνεται ότι, πριν από την αναχρηματοδότηση, το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων αυτών ήταν 8,1%. Το κόστος εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους της ΔΕΗ παραμένει σε επίπεδα κάτω του 5,5%.

Produced by