23
ΙΟΥΛ

Γκιλής: Εμπιστοσύνη και φιλικό προς το επιχειρείν περιβάλλον οι προϋποθέσεις για την επιβίωση της οικονομίας


«Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας», τονίζει στο ΧΡΗΜΑ plus ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Γεώργιος Γκιλής.

 

ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

(arampatzi@xrimaonline.gr)

 Η πραγματική οικονομία συρρικνώνεται. Ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις για την αναθέρμανσή της;

Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία διέρχεται βαθιά κρίση. Προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα, προβλήματα στη δημοσιονομική διαχείριση, στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα. Με την κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον, οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να χορηγούν με την ίδια ευκολία δάνεια, ούτε για νέες επενδύσεις, αλλά ούτε και για κεφάλαια κίνησης. Η διευκόλυνση της δανειοδότησης των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί άμεση ανάγκη, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα σ’ όλους τους τομείς. Και για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται μόνο αποτελεσματική εποπτεία από το Κράτος, αλλά και υπεύθυνη στάση των τραπεζών. Η γραφειοκρατία, η φοροδιαφυγή, η έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά και το δαιδαλώδες θεσμικό κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο «πνίγουν» τις επιχειρήσεις, ενώ οι μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται στις πληρωμές τόσο από το δημόσιο, όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά. Απαιτείται άμεση ανατροπή όλων των προηγούμενων δεδομένων.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη μαζί με τη δημοσιονομική πειθαρχία αποτελούν το θεμέλιο λίθο, τα βασικά σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από την παρούσα κυβέρνηση. Η στήριξη της αγοράς με συγχρηματοδοτούμενα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση των προγραμμάτων, όπως του ΕΣΠΑ , ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). Με την επίσπευση εφαρμογής αυτών των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που αδικαιολόγητα έχουν «παγώσει» τον τελευταίο καιρό, θα τονωθεί η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς θα αποτελέσουν ένεση ρευστότητας στην ελληνική αγορά.

Ποιες δράσεις έχει αναλάβει το Επιμελητήριο για την προώθηση προϊόντων της περιοχής; Πώς μπορούν να συμβάλλουν τα κατά τόπους Επιμελητήρια να αντιστραφεί το οικονομικό κλίμα;

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Χαλκιδικής, με μια νέα αντίληψη και φιλοσοφία για την επιχειρηματικότητα, προσανατολίζεται στη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών οριζόντων για τα μέλη του, με συνιστώσες την εξωστρέφεια και την ανάληψη από μέρους του συνεχών δράσεων, προκειμένου να τα στηρίξει για να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Έτσι, το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής διοργανώνει ημερίδες, εκδίδει το έντυπο περιοδικό «Επιμελητήριο Χαλκιδικής», συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ενημερώνει τα μέλη του για θέματα που τους αφορούν. Στηρίζει τις επιχειρήσεις παρέχοντας δωρεάν e-mail και προβάλλοντας αυτές μέσω της ιστοσελίδας του. Στη διεύθυνση www.epichal.gr, τα μέλη του ενημερώνονται για τρέχοντα θέματα.

Ακόμα, φροντίζει για την τόνωση της αγοράς του Νομού, με την έκδοση της «κάρτας μέλους πολλαπλών χρήσεων», όπου χορηγεί στα μέλη του εκπτώσεις στις αγορές των προϊόντων (και υπηρεσιών) από τα καταστήματα της Χαλκιδικής. Προκειμένου να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις-μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου, παρέχει δωρεάν εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναλλακτική συμπεριφορά νομικών και φυσικών προσώπων (π.χ. ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές). Συμμετέχει σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού στις οποίες επιδοτεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη συμμετοχή των μελών του.

Για τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα να προβληθούν εντελώς δωρεάν στην έντυπη και ψηφιακή έκδοση του Τουριστικού Οδηγού που έχει εκδώσει στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ μέσω του τουριστικού και πολιτιστικού χάρτη της Χαλκιδικής, που έχει εκδώσει σε πέντε γλώσσες (ελληνική, γερμανική, αγγλική, ρωσική, βουλγαρική), προβάλλει και υποδεικνύει διάφορα σημεία του νομού που αξίζει ο επισκέπτης να τα γνωρίσει από κοντά. Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του νομού, δίνει στα μέλη του τη δυνατότητα να προβληθούν εντελώς δωρεάν στην έντυπη και ψηφιακή έκδοση του Οδηγού Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (σε ελληνικά και αγγλικά). Και οι δύο οδηγοί που εκδίδει το Επιμελητήριο διανέμονται στις πρεσβείες και εκθέσεις, όπου συμμετέχει.

Τέλος, μέσω συνεχούς διαφημιστικής καμπάνιας στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και την αγορά της Χαλκιδικής, ενώ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς καταβάλλει προσπάθειες για την πάταξη του παρεμπορίου και των παράνομων πλανόδιων μικροπωλητών.

Το Επιμελητήριο στέκεται αρωγός και είναι πάντα δίπλα στον επαγγελματία και επιχειρηματία της Χαλκιδικής. Στόχος του είναι να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάληψη νέων δράσεων και πρωτοβουλιών, προς όφελος πάντα των μελών του, αλλά και της κοινωνίας της Χαλκιδικής γενικότερα.

 Συνεργάζεστε με άλλα Επιμελητήρια ή με το κράτος;

Σκοπός μας είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου του, το Επιμελητήριο λειτουργεί ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, παρεμβαίνοντας στους αρμόδιους φορείς και όπου αλλού είναι απαραίτητο. Συμμετέχει σε πολλούς φορείς και επιτροπές με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων, την προσαρμογή δράσεων στα νέα δεδομένα και την ανάλογη οργανωτική αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών, και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ή δράση που εξυπηρετεί τον απώτερο σκοπό.

Μέσω της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων της Ελλάδος υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και με τα 59 Επιμελητήρια της χώρας.

Πρόσφατα, υπογράφτηκε μεταξύ του Επιμελητηρίου μας και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), σύμφωνο κοινής συνεργασίας. Ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής έχει συνάψει σύμφωνα καλής συνεργασίας με το Ελληνοιταλικό, το Ελληνοαμερικανικό και το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο.

 Ποια είναι η θέση του Επιμελητηρίου για το θέμα της επένδυσης χρυσού στην περιοχή;

Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η ελληνική οικονομία, που έχει εισέλθει σε απόλυτη ύφεση, η ανάπτυξη της συρρικνώθηκε και η κοινωνία δοκιμάζει τις αντοχές της, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Κάθε είδους κίνηση, η οποία προωθεί τις επενδύσεις στην Ελλάδα, μπορεί να ενισχύσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, απ’ όπου και αν προέρχεται.

Η ανάσα που δίνει στη χώρα μας η ύπαρξη ξένων ή εγχώριων άμεσων επενδύσεων, σε μια εποχή που παλεύει να αντεπεξέλθει στα δημοσιονομικά της προβλήματα και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, σηματοδοτούν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Έχουμε, επομένως, κάθε λόγο να χαιρόμαστε όταν η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας αναδεικνύεται νικητής στον αγώνα απέναντι στην γραφειοκρατία, την κρατική αδράνεια και την οπισθοδρόμηση.

Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε, όμως, ότι όλα τα αναπτυξιακά έργα απαιτείται να γίνονται με υπευθυνότητα και μέσα από διαφανείς διαδικασίες, που να σέβονται την εγχώρια νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους, την προστασία του Έλληνα πολίτη, την τοπική κοινωνία, και να υπάρχουν κάποιοι φραγμοί και όρια.

Επειδή η τοπική κοινωνία και οι κάτοικοι της περιοχής όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η επένδυση, γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματά τους και βιώνουν την καθημερινότητά τους, μπορούν συγκαλώντας μια Γενική Συνέλευση με την συμμετοχή των υπευθύνων πολιτικών και τεχνοκρατών να κάνουν μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, και κατόπιν με ψηφοφορία να αποφασίσουν για την πορεία αυτής της επένδυσης.

 

Produced by