21
ΣΕΠ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: «Γενναίες πολιτικές για να σπάσει ο φαύλος κύκλος»


Νέες πολιτικές σε επίπεδο Ελλάδας και Ευρώπης, με σημαντικές παρεμβάσεις, απαιτούνται για την ανάταξη της οικονομίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στο «ΧΡΗΜΑ plus» ξεκαθαρίζει πως «όσο υπάρχει εμμονή στην υφεσιακή πολιτική της Ευρωζώνης και της Τρόικας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης εξαιτίας του κινδύνου της κατάρρευσης της κοινωνικής συνοχής».

 Στην Aννα Aραμπατζή

(arampatzi@xrimaonline.gr)

 Η πραγματική οικονομία συρρικνώνεται. Ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις για την αναθέρμανσή της;

Θα αναφέρω μερικές από τις άμεσες και αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν άμεσα: Πλήρη αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος με συγχωνεύσεις ή ακόμη και κρατικοποιήσεις προβληματικών τραπεζών για σταδιακή εξυγίανσή τους. Αναδιάρθρωση και απομείωση των δανείων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, όπως έγινε με το «κούρεμα» χρέους των ομολόγων του δημοσίου. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και γενναία ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ για κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις και ταυτόχρονα επιτάχυνση του ΕΣΠΑ , ώστε μαζί με την αναδιάρθρωση των δανείων των ιδιωτών να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά. Πλήρης κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τη δημιουργία ευέλικτου φορολογικού συστήματος που θα διασφαλίζει την επιχείρηση και το δημόσιο. Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων με μείωση της γραφειοκρατίας. Πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ποσοτικούς και χρονικούς στόχους και μέτρα για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου (6,6 δισ. ευρώ) στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Προϋποθέτουν όμως νέες πολιτικές, τόσο εντός της χώρας, όσο και στην Ευρώπη. Όσο υπάρχει εμμονή στην υφεσιακή πολιτική της Ευρωζώνης και της Τρόικας, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης εξαιτίας του κινδύνου της κατάρρευσης της κοινωνικής συνοχής, απόρροια της ανεργίας και της αύξησης της φτώχειας. Είναι φαύλος κύκλος που δεν μπορεί να σπάσει αν δεν υπάρξουν γενναίες και νέες πολιτικές.

 

Ποιες δράσεις έχει αναλάβει το Επιμελητήριο για την προώθηση προϊόντων της περιοχής;

Διαχρονικά το Επιμελητήριό μας στηρίζει με προωθητικές ενέργειες τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα με συμμετοχές σε Εκθέσεις και με την υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών σε χώρες-στόχους. Αυτό συνεχίζουμε και σήμερα, παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και την τραγική εικόνα της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό. Η συμβολή μας στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας γίνεται με τις συνεχείς επαφές μας στο εξωτερικό, όπου προβάλλουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, αξιοποιώντας όλα τα δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε και με την χρηματοδότηση από δράσεις που υλοποιούμε μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 Συνεργάζεστε με άλλα Επιμελητήρια ή το κράτος;

Τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αιρετές διοικήσεις και εκπροσωπούν το σύνολο της επιχειρηματικότητας της χώρας. Επομένως είναι συνεργάτες του κράτους. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τις θέσεις μας και να υιοθετεί τις προτάσεις μας. Συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όσο και μεμονωμένα. Ιδιαίτερα συνεργαζόμαστε με αυτά της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

 

Πρόσφατα, ήλθε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασμάτων στη Δράμα και υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις. Ποια είναι η θέση του Επιμελητηρίου;

Το Επιμελητήριο Δράμας, όπως και άλλοι φορείς στην περιοχή μας (δήμοι, Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.), ξεκαθάρισε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ότι είναι αντίθετο στην εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων. Οι λόγοι είναι οικονομικοί και κυρίως περιβαλλοντικοί. Τα λιγνιτικά κοιτάσματα βρίσκονται στην πιο εύφορη πεδιάδα της ΑΜ-Θ, πλούσια σε υπόγεια νερά, όπου αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη πιο στοχευμένα μέσα από ορθές πολιτικές. Σήμερα, η αναγκαιότητα παραγωγής τροφίμων είναι τεράστια τόσο για τη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Επιπλέον, περιβαλλοντικά θα ήταν η απόλυτη καταστροφή αν γινόταν εξόρυξη, σύμφωνα με μελέτες των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και ιδρυμάτων που έχουν παρουσιασθεί στην κοινωνία διαχρονικά. Εξάλλου η επίλυση του προβλήματος της ενέργειας μπορεί να γίνει με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές. Ήδη στην περιοχή μας λειτουργούν μονάδες φωτοβολταϊκών, αιολικών και υδροηλεκτρικών επιχειρήσεων. Παραμένουμε σθεναρά αντίθετοι στην οποιαδήποτε προσπάθεια εξόρυξης  των λιγνιτών.

 

 

Produced by