02
ΣΕΠ

Eurobank: "Βλέπει" ανάπτυξη άνω του 0,6% για φέτος


Η ανάπτυξη φέτος θα ξεπεράσει την προβλεπόμενη εκτίμηση για 0,6%, εκτιμά η Eurobank στην «Ανάλυση των αναθεωρημένων στοιχείων του ΑΕΠ της Ελλάδας για το β’ τρίμηνο του έτους».

Η τράπεζα τοποθετεί τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο μεταξύ 0,8% και 1,0%.

Η πρόβλεψη της τράπεζας ακολουθεί την ανακοίνωση των αναθεωρημένων στοιχείων β’ τριμήνου που έδειξαν ύφεση 0,3% το β’ τρίμηνο του έτους. Όπως εξηγεί η Eurobank στην έκθεσή της, η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει στοιχεία για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, η τριμηνιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σταθερές τιμές και κυκλικά προσαρμοσμένους όρους σημείωσε αύξηση 0,6% το β’ τρίμηνο κατόπιν υποχώρησης 0,1% περίπου την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2014.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναφέρει:

H αναθεώρηση των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας για το β’ τρίμηνο του έτους και η ανάλυση των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ καταδεικνύουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

H σταθεροποίηση του πραγματικού ετήσιου ρυθμού μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης για δεύτερο συνεχές τρίμηνο αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά καθώς και οι επίσημες προβλέψεις για περαιτέρω υποχώρηση των διαθέσιμων εισοδημάτων το 2014 (παρόλα αυτά, με ρυθμό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Σε κάθε περίπτωση, η προαναφερθείσα βελτίωση φαίνεται να είναι συμβατή με την εξέλιξη σειράς μηνιαίων οικονομικών δεικτών που υποδηλώνουν σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της δραστηριότητας σε αρκετούς κλάδους του λιανικού εμπορίου από τα χαμηλά της περιόδου 2011-2012.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ισχυρή ανάκαμψη της επενδυτικής δαπάνης για εξοπλισμό μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, για μεταλλικά προϊόντα και μηχανήματα καθώς επίσηςκαι για κατασκευές εκτός κατοικιών. Παρόλα αυτά, η προαναφερθείσα ανάκαμψη πραγματοποιείται απόχαμηλή βάση.

Στον αντίποδα, η επενδυτική δαπάνη για κατοικίες παρέμεινε το β’ τρίμηνο του έτους καθηλωμένη σε αρνητική περιοχή (-41,3% σε ετήσια βάση) αν και ενθαρρυντικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ανάκαμψη του δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές σε υψηλό 5 ½ ετών καθώς και κάποιες πρόσφατες ενδείξεις σταθεροποίησης του αριθμού νέων οικοδομικών αδειών.

Σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με το δείκτη τιμών κατοικιών που δημοσιεύει η ΤτΕ (ο οποίος από το2006 και μετά περιλαμβάνει μόνο τιμές διαμερισμάτων), οι τιμές υποχώρησαν, κατά μέσο όρο, 3,1% το πρώτο εξάμηνο του έτους και 36,8% σωρευτικά από τα μέσα του 2008.Επιπροσθέτως, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις ειδικού οικονομετρικού υποδείγματός μας για την εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά κατοικίας , αναμένεται, κατά μέσο όρο σωρευτική μείωση ελαφρώς μικρότερη του 6% το 2014, σταθεροποίηση το 2015 και σταδιακή επιστροφή σε ανοδική τροχιά από το 2016 και εντεύθεν.

Οι ανωτέρω παράγοντες συνηγορούν στην εκτίμηση ότι ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής της συνολικής επενδυτικής δαπάνης θα μεταβεί σε θετική περιοχή το δεύτερο εξάμηνο του έτους (κατόπιν 26 διαδοχικών τριμήνων συρρίκνωσης), αν και η επίσημη πρόβλεψη για αύξηση του κατά 5,9% στο σύνολο του έτους θεωρείται τώρα υπεραισιόδοξη. Παρόλα αυτά, το αρνητικό αυτό ενδεχόμενο αναμένεται να ισοσκελισθεί από την καλύτερη εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης σε σχέση με τις επίσημες προβλέψεις (υποχώρηση 1,8% γιατο σύνολο του έτους).

Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη αποτελεί η ετήσια άνοδος των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών για πέμπτο συνεχές τρίμηνο. Ειδικότερα, ημέση ετήσια αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών το 1ο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 5,3% έναντι επίσημης πρόβλεψης για ενίσχυση 4,1% το 2014. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται αποκλειστικά στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών (κυρίως στον τομέα του τουρισμού), κατά 15,6% το β’ τρίμηνο έναντι ανόδου 13,1% το προηγούμενο.

Στον αντίποδα, προβληματική παραμένει η εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών (ετήσια υποχώρηση 3,4% σε σταθερές τιμές το β’ τρίμηνο) παρά την τεράστια προσαρμογή που έχει έως τώρα σημειωθεί στο μέτωπο της συγκράτησης του μισθολογικού κόστους (σωρευτική υποχώρηση περίπου 20% της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ελλάδας βάσει του σχετικού μοναδιαίου κόστος εργασίας έναντι 37 εμπορικών εταίρων).

Δεδομένου ότι η αρνητική αυτή επίδοση δεν μπορεί να ερμηνευθεί επαρκώς από τις μακροοικονομικές εξελίξεις στις οικονομίες των κύριων εμπορικών εταίρων, υποδεικνύει την διατήρηση σοβαρών αντικινήτρων και προβλημάτων (από την πλευρά του κόστους, διαρθρωτικών και άλλων) που συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, αποτελεί ενδεχομένως συνέπεια της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της εγχώριας οικονομίας λόγω της πρωτοφανούς ύφεσης των προηγούμενων έξι ετών.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας δεν έχουν έως τώρα σημειώσει σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα ενώ συνεχίζουν να υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου της ευρωζώνης (29,1% έναντι 45,9% στα τέλη του προηγούμενου έτους).

Οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές σημείωσαν ετήσια άνοδο 4,2% το β’ τρίμηνο του έτους κατόπιν αύξησής τους 2,2% το προηγούμενο. Συνολικά, η επίσημη πρόβλεψη για αύξηση των εισαγωγών κατά 2,2% το 2014 ενδέχεται να αποδειχθεί συντηρητική, εγείροντας το ενδεχόμενο μεγαλύτερης της προβλεπόμενης υποχώρησης της θετικής συμβολής του εξωτερικού τομέα στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2014.

Συνολικά, τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν τροποποιούν σημαντικά προηγούμενες εκτιμήσεις μας για μετάβαση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας σε θετική περιοχή από το γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η προκαταρκτική μας πρόβλεψη για τοτρέχον τρίμηνο είναι για αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ 0,8% και 1,0%, ενώ για το σύνολο του έτους προβλέπουμε ρυθμό ανάπτυξης που ενδεχομένως υπερβεί την επίσημη πρόβλεψη (+0,6%).

Τέλος, σημειώνεται ότι η αναμενόμενη αναθεώρηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών (που ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στις 15/10/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο 2014) ενδέχεται να οδηγήσει σε «αρκετά σημαντικές» αναθεωρήσεις τόσο των ετήσιων, όσο και των τριμηνιαίων στοιχείων που θα προσαρμοστούν σε αυτά.

Produced by