ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : MEDIHOLD A.E.

Ηλεκτρονική έκδοση της Εβδομαδιαίας Οικονομικής και Πολιτικής Εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Plus

Λ. Συγγρού 35, 117 43 Αθήνα
T: (+30) 210 92 49 571
F: (+30) 210 92 49 573
E: info@xrimatriti.gr

Εκδότης – Διευθύνων Σύμβουλος

Γιώργος Τασσιόπουλος

Διευθυντής
Γιάννης Τασσιόπουλος


Διευθυντής Πολιτικού Ρεπορτάζ
Γιάννης Λιάρος

Δημοσιογραφική ΟμάδαΑ. Αραμπατζή

Β. Μαλαίνου

Κ. Αδαμόπουλος

Α. Ρωμανός

Χ. Χρήστου

Produced by