Πρόκειται για ιατρεία σε πλήρη λειτουργία, ικανά να ικανοποιήσουν πλήρως όλα τα περιστατικά κλινικής ιατροδικαστικής των βορείων και περισσότερα...

Πρόκειται για «ζημιά από κακή χρήση, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στο εν λόγω σύστημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Άρθρα
Produced by