13
ΙΑΝ

"Καμπανάκι" για τους 4 ισχυρούς


Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s στις χώρες με την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους τους, δηλαδή τις Γαλλία , Γερμανία, ΗΠΑ, Βρετανία.

Σύμφωνα με τη Moody’s, οι τέσσερις χώρες θα πρέπει να ελέγξουν τις δημόσιες δαπάνες τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστήματα συνταξιοδότησης.

"Και οι τέσσερις χώρες αντιμετωπίζουν δραματικές αυξήσεις των δαπανών που υπάρχουν στον κλάδο των συντάξεων και του υγειονομικού ελέγχου»,αναφέρει ο οίκος σε έκθεσή του.

Να σημειωθεί ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση των χωρών αυτών διαμορφώνεται στο ΑΑΑ, δηλαδή την υψηλότερη αξιολόγηση που μπορεί να λάβει μια χώρα.


Produced by