24
ΙΑΝ

3Ε: Αμετάβλητη η τιμή στόχος στα 17 ευρώ, από Barclays Capital


Αμετάβλητη στα 17 ευρώ, διατήρησε την τιμή στόχο για την μετοχή της Coca Cola 3Ε, η Barclays Capital, με σύσταση underweight.
Produced by