27
ΙΑΝ

3Ε: Νέα αυξημένη τιμή στόχος στα 22,20 ευρώ από την Piraeus Sec


Στα 22,20 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο για την μετοχή της Coca Cola 3E η Piraeus Sec, ενώ διατήρησε αμετάβλητη τη σύσταση neutral.
Produced by