03
ΦΕΒ

ΕΧΑΕ: Στα 7,7 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Deutsche Bank, αναβαθμίζει σε buy


Στα 7,7 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για την μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια  η Deutsche Bank, αναβαθμίζει σε buy.
Produced by