04
ΦΕΒ

ΜΕΤΚΑ: Στα 12,8 ευρώ η τιμή στόχος από Deutsche Bank, σύσταση hold


Στα 12,8 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για την μετοχή της ΜΕΤΚΑ η Deutsche Bank, σύσταση hold.
Produced by