04
ΦΕΒ

Τα σενάρια για την Ελλάδα


Τα πιθανά σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει η UBS σε σημερινή της ανάλυση, ανοίγοντας ξανά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά την «ελληνική υπόθεση».

Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, το κορυφαίο σενάριο προβλέπει μία νέα συζήτηση για την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους και επέκταση του σχεδίου μετά την πάροδο της τριετίας.

Η συζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνία τύπου «Paris Club»*, με αποτέλεσμα μια πιο επιθετική αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία ενδεχομένως θα συμπεριλαμβάνει haircuts, προκειμένου να οδηγηθεί και πάλι η Ελλάδα στο μονοπάτι της διατηρήσιμης ανάκαμψης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της UBS, δεν αποκλείεται κάποια μορφή χρεοκοπίας, ενώ δεν αποκλείεται και το σενάριο μια πλήρους χρεοκοπίας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών. "Η χρεοκοπία είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία», επισημαίνει η UBS.

Όπως σημειώνει ο οίκος, κανένα από τα σενάρια δεν προβλέπει έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά την μακροοικονομική κατάσταση της χώρας, η UBS την χαρακτηρίζει άσχημη αλλά αναμενόμενη.

* Λέσχη του Παρισιού είναι μια άτυπη ομάδα οικονομικών ανώτερων υπαλλήλων από τις 19 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, η οποία παρέχει τις οικονομικές υπηρεσίες όπως η αναδόμηση χρέους, η ανακούφιση χρέους, και η ακύρωση χρέους στις χρεωμένες χώρες και τους πιστωτές τους. Οι χρεώστες συστήνονται συχνά από Διεθνές νομισματικό Ταμείο μετά από την εναλλακτική λύση οι λύσεις έχουν αποτύχει.Produced by