07
ΦΕΒ

Στο 51,6% η συμμετοχή των ξένων στο ΧΑ τον Ιανουάριο


Στο 51,6% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τους ξένους επενδυτές τον Ιανουάριο να πραγματοποιούν το 48% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα AxiaNumbers η καθαρή εισροή κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά έφθσαε τα 103,3 εκατ. ευρώ και η κ αθαρή εκροή κεφαλαίων από τους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τα 79,8 εκατ. Παράλληλα η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές ανήλθε σε 11 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο η συνολική αξία συναλλαγών έφθασε τα 2,24 δις (αυξημένη κατά 35% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2010 αλλά μειωμένη κατά 49% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010). Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 59,5 δισ., αυξημένη κατά 9,5% από τον Δεκέμβριο 2010.

Παράλληλα σημειώθηκε υπερδιπλασιασμός στις Ενεργές Μερίδες επενδυτών (71,6 χιλιάδες από 34,9 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα). Αντίστοιχη αύξηση και στις Νέες Μερίδες επενδυτών (3.497 από 1.872 τον προηγούμενο μήνα).

Σημαντικά κέρδη της τάξης του 12,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2011 έφτασε τα 2.245,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 35% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Δεκεμβρίου 2010 που ήταν 1.659,6 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 που η αξία συναλλαγών ήταν 4.376,8 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 49%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2011 ήταν 112,3 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Δεκεμβρίου 2010 (75,4 εκατ.) αλλά μειωμένη της αντίστοιχης του Ιανουαρίου 2010 (230,4 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο ανήλθε στις 71.601 έναντι 34.994 κατά τον προηγούμενο μήνα (Ιανουάριος 2010: 63.340).

Τον Ιανουάριο 2011 δημιουργήθηκαν 3.497 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.872 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στις 31/1/2011 υπολογίστηκε στα 59,5 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Δεκεμβρίου 2010 που ήταν 54,3 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του Ιανουαρίου 2010 που ήταν 78,2 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 24%.\

Η κεφαλαιοποίηση για τις μετοχές που συνθέτουν το δείκτη FTSE/ATHEX 20 έφθασε τα 44,1 δισ. (αύξηση 11% από τον προηγούμενο μήνα), το δείκτη FTSE/ATHEX Liquid Mid τα 6,3 δισ. (αύξηση 21,4%) και το δείκτη FTSE/ATHEX Small Cap τα 1,9 δισ. (αύξηση 10,5%).
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιανουάριο 2011 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 103,3 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (25,76 εκατ.), θεσμικούς επενδυτές (102,65 εκατ.) και υπεράκτιες εταιρίες (1,39 εκατ.) ενώ τα ξένα φυσικά πρόσωπα εμφάνισαν εκροές 26,46 εκατ.

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 90,33 εκατ., οι οποίες προέρχονται από Έλληνες ιδιώτες (79,79 εκατ.), από ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (11,06 εκατ.) και από το Δημόσιο Τομέα (14,47 εκατ.), ενώ οι ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες εμφάνισαν εισροές 14,99 εκατ.

Τα υπόλοιπα 13,02 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές, αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 48% των συναλλαγών (τον Δεκέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 46,5% των συναλλαγών, ενώ τον Ιανουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 55% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 28,4% των συναλλαγών (τον Δεκέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 29,1% των συναλλαγών, ενώ τον Ιανουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 26,9% των συναλλαγών). Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές μ(ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον Δεκέμβριο 2010 πραγματοποίησαν το 20,9% των συναλλαγών, ενώ τον Ιανουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 16,6% των συναλλαγών).

Produced by