15
ΦΕΒ

CS: Παραμένει "neutral" για τις τράπεζες


“Neutral” για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η Credit Suisse και στη σημερινή της ανάλυση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, διατηρώντας αμετάβλητες τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της 22ας Δεκεμβρίου.

Όπως υπογραμμίζει ο ελβετικός οίκος, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει αρνητικό, ωστόσο εντός των εκτιμήσεών. Η Credit Suisse επισημαίνει πως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να δηλώσει «bullish» για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υπάρχουν κάποιοι ξεκάθαροι κίνδυνοι, όπως είναι μια βαθύτερη της αναμενόμενης ύφεση, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τον μηχανισμό στήριξης και τις επιπτώσεις στα καθαρά κέρδη των τραπεζών.

Αναφορικά με την πιστωτική επέκταση για το 2011, η Credit Suisse εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες, ενώ οι καταθέσεις αναμένεται να υποχωρήσουν 6% και για αυτό το λόγο προβλέπει αύξηση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από την ρευστότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Produced by