01
ΜΑΡ

DB: Διατηρεί την τιμη-στόχο για την Alpha, μείωνει τις εκτιμήσεις της


Στα 5,3 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Alpha Bank η Deutsche Bank σε σημερινή της έκθεση καθώς και την σύσταση hold, παρά την πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για τα κέρδη ανά μετοχή.

Η Deutsche Bank μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 28% για την περίοδο 2010-2012
Produced by