03
ΦΕΒ

Καθηγητές εναντίον επιχειρήσεων


Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα όπου καθηγητές πανεπιστημίου ευλογούν τους συναδέλφους τους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται για επιστημονικά ή άλλα έργα.

Και ενώ η κρίση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο ακόμα και εύρωστες και υγιείς εταιρείες, είναι πράγματι άξιο προσοχής πως Πανεπιστήμια που έχουν βεβαίως τις ανάλογες διασυνδέσεις να αναλαμβάνουν έργα, τα οποία, αν υπήρχαν αξιοκρατικά κριτήρια, θα κατοχυρώνονταν σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. Εχουμε φτάσει στο σημείο, σε κάθε διαγωνισμό να κατεβαίνουν και …ένα ή δυο Πανεπιστήμια, με τους καθηγητές επικεφαλής, όπου…κατατροπώνουν τους ιδιώτες που επίσης παίρνουν μέρος.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως τα Πανεπιστήμια δεν πρέπει να κατεβαίνουν στους διαγωνισμούς. Αυτό που επιβάλλεται να γίνει είναι να υπάρχει διαφάνεια και τα έργα να τα αναλαμβάνει αυτός που πληροί τα περισσότερα κριτήρια.
Produced by