07
ΔΕΚ

Μέτρα και δράσεις για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων


«Eξοικονομώ κατ’ οίκον» και για το νερό! Πρόκειται για πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας, για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού και την επαναχρησιμοποίησή του μέσω κινήτρων και εφαρμογής καινούργιων τεχνολογιών στα σπίτια εντός του 2011, που προωθεί με δέσμη μέτρων το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη, παρουσιάζοντας την πολιτική της στον τομέα των υδάτων, μελετάται η υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνή πρακτικών που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως το πόσιμο νερό. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του επόμενου έτους, ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και κίνητρα για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, το οποίο θα διαφοροποιείται ανάλογα με ορισμένα κριτήρια, όπως γεωγραφικά, οικονομικά και τεχνολογικά. Ήδη, έχει προκηρυχθεί και επίκειται η ανάθεση μελέτης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων κατ’ οίκον εξοικονόμησης νερού και για τη διαμόρφωση κατάλληλου σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Την ίδια ώρα, σειρά μέτρων για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος (επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια και θαλάσσια ύδατα) θα προωθήσει εντός του 2011 το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

• Διαθέτει 300 εκατ. ευρώ για τη σταδιακή ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων βιολογικού καθαρισμού στην Ανατολική Αττική, μέχρι το 2014. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα προκηρυχθούν τα έργα για τη Ραφήνα, Αρτέμιδα, μέρος της Ν. Μάκρης και άλλους μικρότερους δήμους και οικισμούς, ενώ ήδη προκηρύχθηκαν για Κορωπί και τους παρακείμενους δήμους με προϋπολογισμό 112 εκ ευρώ και απομένει η ολοκλήρωση επιλογής αναδόχου για το Μαρκόπουλο.

• Δέσμευσε 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή 400 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λημμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό από 2000-15000 σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2015. (ήδη εντάχθηκαν 120 εγκαταστάσεις)

• Μέχρι τέλους του χρόνου θα ολοκληρωθεί η ένταξη έργων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης (60 εκ ευρώ).

• Το ερχόμενο Ιανουάριο ξεκινάει η κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων των 11 από τα 14 υδάτινα διαμερίσματα με τα 1500 υδάτινα σώματα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει μόνο για τα διαμερίσματα Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδος.

• Αυξάνονται τα δειγματοληπτικά σημεία για την ποιότητα των νερών σε 2000 από 400.

• Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της ίλεως (50% περίπου της παραγόμενης ιλύος στη χώρα διατίθεται ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες στο εξωτερικό.). Στόχος και η αξιοποίηση, κυρίως στη γεωργία, ενός πρόσθετου ποσοστού 25-30% της συνολικής ποσότητας που παράγεται.

• Το 2011 προγραμματίζονται νέες δράσεις όπως η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Ειδική πιλοτική εφαρμογή εντός του 2011 προγραμματίζεται για την περιοχή του Έβρου.
Produced by