07
ΔΕΚ

Φωτοκύκλωση: Τοποθετήθηκαν 2.600 κάδοι συλλογής για λαμπτήρες


Στόχο την τοποθέτηση 5.000 κάδων συλλογής ειδικά σχεδιασμένων για τους λαμπτήρες έχει θέσει η Φωτοκύκλωση Α.Ε., καθώς μέχρι τώρα έχει τοποθετήσει περίπου 2.600 κάδους στην Αττική, στην λοιπή Ηπειρωτική χώρα και στα νησιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για το πρώτο εξάμηνο του 2010 κατ΄ εκτίμηση, (λόγω μη συγκέντρωσης όλων των στοιχείων), οι ποσότητες αποβλήτων που συλλέχθηκαν από το Σύστημα και ανακυκλώθηκαν είναι 25 τόνοι λάμπες, και 75 τόνοι φωτιστικά.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι το πανελλαδικό σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Produced by