20
ΔΕΚ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων»


Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr βρίσκεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».

Mε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2008/56 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020.

Ο νόμος αφορά σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, βυθό και υπέδαφος εντός των εθνικών υδάτων, ώστε να καταγραφούν οι συνέπειες στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχονται από όλες τις χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή, ή υποπεριοχή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011.

Produced by