10
ΙΑΝ

Στα 10 στρέμματα αυξάνεται το όριο δόμησης στις περιοχές Natura


Την κατάργηση της αρτιότητας δόμησης των 4 στρεμμάτων, με την αύξησή του στα 10 στρέμματα, καθώς και τη πλήρη κατάργηση των παρεκκλίσεων στις περιοχές εκτός σχεδίου, οι οποίες βρίσκονται εντός των προστατευομένων περιοχών Natura, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας που κατατέθηκε στη βουλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου, στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός των ορίων των οικισμών, οι οποίοι υφίστανται νομίμως προ του 1923, ή εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ.

Επίσης ξεκαθαρίζεται ότι δεν εφαρμόζονται κανενός είδους σχετικές παρεκκλίσεις, ενώ τονίζεται πως στα κάθε είδους σχέδια χρήσεων γης δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστου εμβαδού γηπέδων μικρότερου από το πιο πάνω προβλεπόμενο ούτε η επαναφορά σε ισχύ σχετικών παρεκκλίσεων κανενός είδους.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, περίπου το 25% της επικράτειας εντάσσεται στο δίκτυο Natura, και περίπου το 70% των περιοχών του δικτύου βρίσκεται εκτός ειδικού προστατευτικού καθεστώτος.

Παράλληλα, το άρθρο εισηγείται την απαγόρευση της εγκατάστασης ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και μονάδων υψηλής όχλησης, αυστηρές ρυθμίσεις για τη διαδικασία έγκρισης έργων εντός περιοχών Natura και ρυθμίσεις για την άσκηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Επιπλέον, προτείνεται λοιπόν η δυνατότητα ίδρυσης ειδικών διευθύνσεων συντονισμού των προστατευόμενων περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες θα επιφορτίζονται με την ευθύνη διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών δικαιοδοσίας τους και η δημιουργία ειδικής διοικητικής συντονιστικής μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Produced by