04
ΜΑΡ

ΥΠΕΚΑ: Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κοιτάσματος στην περιοχή Krumovgrand της Βουλγαρίας


Την έναρξη της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων -σε διασυνοριακά πλαίσια- του επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσοφόρου κοιτάσματος στην περιοχή Krumovgrand της Βουλγαρίας, γνωστοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για την υλοποίηση της σύμβαση ESPOO «για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια» που υπέγραψαν Ελλάδα και Βουλγαρία και ήδη το υπουργείο Περιβάλλοντος διαβίβασε στο ομώνυμο υπουργείο της Βουλγαρίας το σχετικό φάκελο, προκειμένου να συμμετάσχει η χώρα μας στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγει η Βουλγαρία για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο.

Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να λάβει γνώση του φακέλου και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις επί του περιεχομένου του, εντός διαστήματος 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης- πρόσκλησης.Produced by