03
ΝΟΕ

EBRD: Μηδενική ανάπτυξη για το 2016


Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2016 αναμένει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations).

Για το 2017, όπως αναφέρει η EBRD σε έκθεση της, ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) θα φθάσει το 2%.

"Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε 0,7% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2016, εν μέρει λόγω των αποτελεσμάτων βάσης από την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στο πρώτο εξάμηνο του 2015", αναφέρει η EBRD, προσθέτοντας: "Μία ενθαρρυντική ένδειξη φέτος είναι η θετική συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην ανάπτυξη, ενώ άλλες συνιστώσες των εθνικών λογαριασμών, όπως η ιδιωτική κατανάλωση, η δημόσια κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές, κινήθηκαν και πάλι πτωτικά".

Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι το 2016 θα αποτελέσει ένα ακόμη έτος ρεκόρ για τον τουρισμό, με τις διεθνείς αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια της χώρας στο πρώτο 9μηνο του έτους να αυξάνονται 7,6% σε ετήσια βάση. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξάνεται επίσης σταδιακά, βοηθούμενη από την κυβερνητική πρόοδο στην ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), σημειώνει η EBRD.

"Ως συνέπεια, η οικονομική ανάπτυξη πιθανόν θα είναι θετική στο δεύτερο εξάμηνο το 2016, δίνοντας μηδενική ανάπτυξη για το σύνολο του έτους", αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας:

"Για το 2017, οι προοπτικές είναι πιο ευνοϊκές, αλλά οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων (αν και έχουν χαλαρώσει μερικά τους τελευταίους μήνες), τα περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και οι αδυναμίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σημαντικά, θα περιορίσουν πιθανόν τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2%".

Produced by