08
ΝΟΕ

"Βόμβα" απο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τους στόχους του 2017


"Φουρνέλο"στα θεμέλια του κυβερνητικού αφηγήματος περί ανάκαμψης της οικονομίας μέσα στο 2017 βάζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Στην πρώτη εξαμηνιαία έκθεση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Κορλίρας, αναφέρεται ότι για το 2016 ο στόχος των εσόδων θα επιτευχθεί, ακόμα και αν υπάρξει κάμψη των εισπράξεων στα τέλη του έτους.

Ωστόσο, με βάση την έκθεση, για το 2017 "υπάρχουν επιφυλάξεις τόσο για το ύψος της ανόδου του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης, όσο και για την άνοδο των τιμών και της απασχόλησης". Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο επιδεινώθηκαν τόσο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, όσο και ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών.

Επιπλέον, η έκθεση στέκεται "στο γεγονός ότι η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2017 βασίζεται κατά 80% στην αύξηση των εσόδων και μόνον κατά 20% στη συγκράτηση των δαπανών". Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι η αίσθηση της "υπερφορολόγησης” ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την εργασία και επιχειρηματικότητα.

Επιπλέον αναφέρεται οτι "η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2017 εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από μια σειρά προϋποθέσεων και συνθηκών οι περισσότερες από τις οποίες, προς το παρόν, δεν έχουν διασφαλισθεί.

Η έγκαιρη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και προϋποθέσεων (π.χ. βελτίωση οικονομικού κλίματος, ταχύτατη εκκαθάριση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών κλπ) θα αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, και αντιστρόφως".

Produced by