12
ΝΟΕ

Τ.Τ: Διαψεύδει πώληση συμμετοχής στην T-Bank


Στη διάψευση δημοσιεύματος της εφημερίδας "Ημερησία" το οποίο αναφέρεται στην πώληση συμμετοχής του ΤΤ στην T-Bank προχώρησε η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται για δημοσιογραφικές πληροφορίες και εκτιμήσεις και δεν υφίσταται ουδεμία σχετική απόφαση της Τράπεζας.

Επιπροσθέτως η διοίκηση διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον των συμμετοχών της τράπεζας αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου και ιδίως της μεγιστοποίησης του συμφέροντος των μετόχων και γίνονται στο πλαίσιο και σε συμμόρφωση των κατά νόμoν και των εποπτικών φορέων απαιτήσεων.

Produced by