12
ΝΟΕ

Νηρεύς: Δεν είναι πανάκεια η τριπλή συγχώνευση


Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η Νηρεύς, με αφορμή συνεχή δημοσιεύματα περί πιθανολογούμενων δομικών αλλαγών στην μετοχική και επιχειρησιακή διάρθρωση των εταιρειών του κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας και προς σχολιασμό του από 11/11/2010 Δελτίου Τύπου της Linnaeus.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το έντονο ενδιαφέρον ενός ξένου επενδυτή για την Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, για το οποίο σημειώνουμε ότι δεν τελεί σε συνεννόηση με την Διοίκηση της εταιρείας, είναι μία ακόμη απόδειξη για τις πολύ μεγάλες θετικές προοπτικές της δραστηριότητας αυτής. Οι ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας έχουν αναδείξει την Ελλάδα σε πρώτη δύναμη διεθνώς στην παραγωγή μεσογειακών ειδών ενώ οι εξαγωγές (~70%) κατατάσσουν τον κλάδο στους πλέον εξωστρεφείς στην χώρα, παρ' όλη την γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία και τα ενδογενή προβλήματα που προκάλεσαν την έντονη κρίση του κλάδου κατά την διετία 2008-2009, φαίνεται δε ότι βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανάκαμψης.

Το να οδεύσει ο κλάδος σε αναδιάρθρωση δια ενδεχόμενης ταυτόχρονης τριπλής συγχώνευσης μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών πιθανώς να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους ενώ δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως πανάκεια.
Αντίθετα, χρειάζεται μια σειρά προϋποθέσεων που σήμερα δεν υφίστανται, όπως λεπτομερή σχεδιασμό, ενδελεχή μελέτη σκοπιμότητας και αποδοτικότητας, στήριξη από όλους τους stakeholders της ιχθυοκαλλιέργειας (μετόχους, τράπεζες , εργαζομένους), και βέβαια προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων αρχών.

Η Διοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ πάντοτε πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει στην αυτοδύναμη ανάπτυξή της, δεδομένου ότι διαφαίνονται ακόμη τεράστια περιθώρια προόδου για τις ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, εφόσον υπάρξει σωστός σχεδιασμός από πλευράς των επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων της πολιτείας στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, ενώ κρίνει πάντοτε με γνώμονα την μακροπρόθεσμη θετική πορεία της εταιρείας αλλά και τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας.
Produced by